2018

2018

Příběh sezóny 2018

Osmičkové jubileum je pro místo paměti bilancí historických zlomů století, vyprávěných na velkých příbězích, které zde zanechaly svůj otisk.

Podle vizionářů počátku dvacátého věku se nová epocha měla nazývat humánním stoletím... Nová republika se zrodila z Velké války a nesla s sebou všechny nejistoty rozpadu starého světa. Naděje a deziluze meziválečného Československa je jedním z velkých témat budoucího památníku. Nese v sobě nadčasové rysy nepoučitelnosti... Každá předvolební rétorika přináší nové účelové ideologické proudy... Nové se starými hesly, jen technologie jejich šíření se mění.

Stanice Bubny, která zahájila své vysílání na vlnách rozhlasu, televize i na sociálních sítích, bude dále pokračovat se glosami k paralelám událostí minulých i současných. Nová vysílání STANICE BUBNY budou načasována mezi jubilejní data osmičkového roku ve vztahu k minulosti, ale také mezi období volebních cyklů současnosti.

Letos se na frekvencích veřejných rozprav z Bubnů bude řešit další z velkých témat budoucího Památníku ticha:

"PROPAGANDA, kampaně a antikampaně".

Rok 2018 je jubilejním pro republiku a bude zlomovým také pro záměr přestavby Nádraží Bubny pro PAMÁTNÍK TICHA. Projektové přípravy letos vyvrcholí předáním budovy do stavební realizace.

Programovou nabídku kulturních intervencí do veřejného prostoru v okolí Nádraží Bubny rámují dvě významná data spojená s deportacemi pražských občanů židovského původu:
8. březen, datum pro vzpomínku na vyhlazení tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi,
16. říjen, výroční den prvního židovského transportu z Prahy za protektorátu.


 Připravované kulturní události:

 

OBCHOD NA KORZE / promítání s živým orchestrem / 7. září 19:30

 

Pražský symfonický orchestr FOK uvede živý doprovod k filmu Obchod na korze. Po lednové premiéře ve Smetanově síni bude koncertní provedení oskarového snímku uvedeno na nádraží Bubny. Událost se koná pod záštitou radního pro kulturu Petra Wolfa a primátorky Prahy Adriany Krnáčové.

 

BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY 2018 / 16. října

 

Tradiční boření ticha mlčící většiny bude spojeno s poklepáním základního kamene přestavby Nádraží Bubny pro účely Památníku ticha... veřejný happening s vážným podtextem uvede Zuzana Stivínová.

 

VYSÍLÁNÍ STANICE BUBNY NA FREKVENCI 2018

 

V průběhu jubilejního roku plánujeme nejméně čtyři diskuse na téma historických paralel. Mezi hosty, kteří přislíbili svou účast je nám ctí jmenovat například Timothy Snydera.

 

PROČ TO DĚLÁME?
Naše veřejná komunikace navazuje na kapitoly připravované stálé expozice budoucího Pamántíku ticha. Velké téma KOŘENY ZLA, které jsme řešili v minulých letech, mělo pozoruhodnou odezvu v diskusích a médiích. Práce na scénáři stálé expozice pokračuje a tříbění jednotlviých velkých významů aktuální diskusí jej významně posouvá.