Staňte se našimi partnery

Staňte se našimi partnery

Korporátní partneři mohou podpořit památník formou dlouhodobého partnerství nebo jednorázovým darem.

Partner akce (od 50 000 Kč)

  • Podporujete ideu založení moderního centra a chcete se podílet na její propagaci. Vaše firma bude partnerem vybrané aktivity ve veřejném prostoru. Partner bude uveden na webu a na propagačních materiálech akce.

Partner památníku (od 250 000 Kč)

  • Příspěvky této kategorie jsou rozhodující zejména pro budoucí expozici Památníku ticha a její technické vybavení.
  • Jméno partnera bude komunikováno v souvislosti se vznikem a činností Památníku ticha. Zástupci společnosti jsou zváni na veřejné i uzavřené části programu i na klubová setkání.

Hlavní partner (od 1 milionu Kč)

  • Podpora, která je zásadní pro projekt revitalizace objektu nádraží Praha-Bubny. Vaše firma podstatně přispěje k financování tohoto mimořádného a pro naši společnost velice potřebného projektu.
  • Hlavní partner je uváděn v souvislosti se vznikem a činností památníku na předním místě. Podílí se na dlouhodobém a zásadním kulturním projektu současnosti, čímž posiluje svoji roli spolehlivého a stabilního obchodního subjektu. Zástupci společnosti jsou zváni na veřejné i uzavřené části programu a na klubová setkání, přičemž k účasti mohou pozvat i své obchodní partnery. 

Generální partner (od 10 milionů Kč)

  • Podpora partnera, který chce zásadním způsobem přispět ke vzniku závažného společenského projektu, spojujícího historický odkaz se současností a budoucností. Vychází z přesvědčení, že v případě Památníku ticha se jedná o projekt nadčasového významu, který je potřeba zrealizovat pokud možno co nejdříve. Má nám pomoci poučit se z historie, abychom ji nemuseli opakovat...
  • Partnerství této úrovně vyjadřuje přesvědčení o závažnosti a přínosu projektu. Společnost má zaručen nejvyšší stupeň publicity, prioritní a důstojnou prezentaci na všech akcích. Přístup na akce mají i obchodní partneři a zaměstnanci. Po revitalizaci objektu bude mít možnost uspořádat v prostorách Památníku ticha vlastní akce, kompatibilní s posláním a strategií instituce.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se partnerství pro akce, kontaktujte nás na e-mailu: dary@bubny.org.