Od svědectví k podobenství

Od svědectví k podobenství


AKTUÁLNĚ

pdfDivadelní přehlíka

jpegNabídka pro školy


Památník ticha směřuje k přestavbě železniční budovy, která se v průběhu dvacátého století stala doslova křižovatkou dramatickýchpříběhů. Jejich pozadím jsou proměny politických režimů, nejrůznější ideologie, proměny okolního města a jeho kulturní identity.

Moderní místa paměti nabízejí nejen nové pohledy na různé epochy, ale také jejich unikátní pochopení – vnímání velkých příběhů různých časů prožitkem, emocí, mobilizací vlastní kreativity. A tak i vzdělávání v paměťové instituci má být procesem poznání a vlastního přiblížení k autentické realitě.

BLO 3218Od svědectví k podobenství je již víceletým experimentem se vzděláváním pomocí tvůrčího bádání v minulosti. A také hledání současného dialogu, jenž tzv. „velké příběhy dvacátého století" patřičně nabídne.

Na počátku je objev autentické látky – tedy archivní vzpomínka, dopis, paměti, případně i rodinná legenda. Její podstata je unikátní, velmi osobní, vypovídá o dramatu širší skupiny, případně utlačované menšiny či politické opozice v časech totalitních režimů.

Hlavním připomínaným i zkoumaným obdobím Památníku ticha je sice druhá světová válka, ale příběhy deportovaných pražských občanů židovského původu měly své epizody před válkou i po válce. Měly také své zkušenosti s pojmy, jako jsou propaganda, cenzura, rasová diskriminace, nacismus, rasismus...

Vzdělávací semináře, které pořádáme již pět let, nabízejí tvůrčí dílny směřující k tvůrčím aktivitám spojeným s hledáním cest pro uchopení příběhů minulosti do divadelního či filmového tvaru. Nabízíme lekce o vyhledávání patřičné látky, semináře o jejím zpracování pro scénář a přípravu realizace neprofesionálního divadla či filmu. Součástí tvůrčích setkávání jsou také rozbory již hotových děl, případně prezentace těch nejpodařenějších, vhodných k veřejnému uvedení.

Semináře jsou určeny primárně žákům a studentům druhých a třetích stupňů ZŠ, případně žákům ZUŠ. Pracujeme s tvůrčími skupinami „kantor a realizační kolektiv". Připravujeme také motivační a realizační semináře pro pedagogy.

V průběhu let 2023–2025 by se občasné semináře měly proměnit v pravidelné tvůrčí dílny, které povedou ke stabilním vzdělávacím modulům budoucí stálé nabídky Památníku ticha po jeho přestavbě a otevření.


Foto Bára Lockefeer

Projekt Od svědectví k podobenství, reg. č. 213000052, je financován z Národního plánu obnovy v období: 2022–2023.

 pamatnik 2023 Sestava-36-1-1024x140