Správní a dozorčí rada

Správní a dozorčí rada

Památník šoa Praha, o. p. s., v roce 2012 založili dokumentarista Pavel Štingl a herec a divadelní ředitel Tomáš Töpfer.

 

Správní rada

Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
Jaroslav Róna, malíř a sochař, pedagog Akademie výtvarných umění, zakladatel výtvarné skupiny Tvrdohlaví
Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Praha (předsedkyně správní rady o. p. s.)
Tomáš Töpfer, herec, divadelní ředitel, pedagog Divadelní fakulty AMU
Leoš Válka, ředitel centra DOX
Libor Winkler, předseda představenstva společnosti RSJ

 

 

Dozorčí rada

Petr Koura, historik, současný ředitel Collegium Bohemicum
Martina Lehmannová, ředitelka ICOM
Tomáš Kraus, tajemník Federace Židovských obcí v České republice