Výroční zprávy

Výroční zprávy2013

Výroční zpráva pdf

Účetní závěrka pdf 

Přehlad nákladů a výnosůxlsx

 

 

2014

Výroční zpráva pdf

Účetní závěrka pdf 

Přehled nákladů a výnosů xlsx

 

2015

Výroční zpráva pdf

Roční závěrka - Rozvaha pdf

Výkaz zisků a ztrát pdf

Příloha k účetní závěrce pdf

Přehled nákladů a výnosů  pdf

Personální obsazení pdf

 

2016

Výroční zpráva pdf

Roční závěrka - Rozvaha pdf 

 

2017

Výroční zpráva pdf 

Účetní závěrka pdf

 

2018

pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka

 

2019

pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka

 

2020

pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka


2021


pdfVýroční zpráva

pdfÚčetní závěrka