2018

2018

Shrnutí pro rok 2018

Průběh sezóny spojené se stým výročím existence republiky je pro Památník ticha vlastně čekáním na "odhalení základního kamene". Tomu přizpůsobujeme kulturní program, jehož největší událostí se stalo promítání oskarového filmu "Obchod na korze" v koncertní variantě s filharmonickým orchestrem FOK. Z uměleckého hlediska se jednalo docela jistě o nezapomenutelný zážitek. Žádný kámen k zahájení přestavby zde však položen nebyl, protože naše plány na Magistrátu hlavního města Prahy jsou naplňovány nesmírně pomalu a kampaň pro komunální volby vytlačila jakékoli plány pro aktivity přerůstající nejbližší týdny na slepou kolej bubenského kolejiště.

Přesto jsme uspořádali téměř tři desítky akcí na nádraží Bubny. Spolupracujeme s již tradičními partnery, jako je Svět knihy, Open House Festival, Ostrovy a další.
VYSÍLÁNÍ STANICE BUBNY má pro své veřejné diskuse z nádražní haly místa paměti své pravidelné návštěvníky i posluchače rozhlasových relací. Svůj divácký rekord zatím měla diskuse o mediální manipulaci v době předvolebních kampaní.

ORCHESTR ŠARBILACH / 23. října 19:00

Orchestr Šarbilach srdečně zve na koncert v Památníku ticha na Nádraží v Bubnech. Přijďte si užít netradiční pojetí židovské hudby v působivých prostorách zdejšího památníku. Vystoupení proběhne v Památníku ticha Nádraží Bubny (Bubenská 177/ 8b) od 19:00.
šarbilach

Šarbilach znamená v překladu z hebrejštiny střípek pro štěstí. V současné době tvoří základ souboru přes 20 hudebníků, především studentů uměleckých škol a konzervatoří, ale i starších muzikantů. V orchestru působili jako dirigenti Varhan Orchestrovič Bauer, Václav Kalenda, Lukáš Kovařík, Pavel Tojan či Alena Jelínková. V současné době funguje orchestr pod taktovkou Dominika Svobody.

Ohlédnutí za Bubnováním pro Bubny 2018

16. říjen – letos již popáté ve znamení rytmu bubnů z Bubnů. Hromadný nesouhlas s tichem pasivního přihlížení zazněl snad již naposledy od nádraží připomínajícího eufemisticky řečeno „smetiště dějin". Bubnujeme letos opět proti tichu mlčící většiny, ale také za nový památník, který se má začít v dohledné době stavět z nádražní budovy dotýkané pohnutou minulostí:

„Některé z důvodů ticha v názvu projektu nového pražského místa paměti pozvolna pomíjejí. Ještě nedávno jsme připomínali, že téma samo je v Praze příliš potichu diskutováno...
I to byl jeden z důvodů názvu Památník ticha.
Pět let se však přehnalo o my zde letos již poněkolikáté voláme nahlas, že náš vývoj se završil. Máme dnes kvalitní projekt, ten předáváme magistrátu, magistrát má finance na přestavbu této budovy. Nyní je na čase bubnovat za to, aby ta přestavba začala co nejdříve a neutichla v příliš pomalém rytmu."

... Z úvodu moderace k letošnímu happeningu těch, pro které pasivní přihlížení není automatickou reakcí na události, které se nemají opakovat.

Bonusem letošního Bubnování pro Bubny byla veřejná prezentace výstavního cyklu Fotbal ve století faulů. Její první etapa odstartovala právě ve výroční den prvního pražského transportu: některé veřejné prostory Prahy 7 budou okrášleny infodeskami s pozoruhodnými fakty o jejich okolí... O kulturní hodnotě obytných domů, o jejich stavitelích, obyvatelích a majitelích. Letná, Holešovice a Bubeneč jsou malebné končiny, ale příběhy jejich obyvatel jsou nezřídka velmi dramatické. Vypovídají o proměnách tradiční identity Prahy. Vzpomínky na unikátní česko-židovsko-německý kulturní i sportovní identitu města charakterizují pozoruhodné příběhy místních obyvatel.
Autoři putování po vrstvách paměti města vyzývají místní obyvatele, aby jim pomohli kompletovat archiv o dávno zapomenutých obyvatelích domů, okolo nichž (snad až dosud) procházíme bez povšimnutí.

BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY / 16. října 17:00

Na nádraží Bubny se už popáté setkáme ve výroční den prvního židovského transportu z Prahy za protektorátu. Opět se pokusíme na tento den o tak trochu jiné vzpomínání veřejným happeningem, který má rozbouřit ticho mlčící většiny a také ticho největšího spícího brownfieldu Prahy a také ticho velkého tématu příběhů dvacátého století.

DSC 6551

Mlčící většina je byla a bude spolutvůrcem událostí, které se neměly stát a nemají se opakovat... Pasivním, ale nadčasovým. Proto letos bubnujeme proti mlčení a přihlížení k závažným společenským jevům, které se dějí kolem nás. Celý podzim roku 2018 otevíráme dialog k neonacistickým projevům na fotbalových stadionech. Výstavní panely pro Letnou a ulice Holešovic k expozici Fotbal ve století faulů budou 16. října představeny v hale Stanice Bubny, než se rozejdou na místa, kde začnou aktivně komunikovat s veřejností o paměti míst a neviditelných dramatech pod omítkou města.

O tom, jak současná xenofobie může korespondovat s krutými událostmi války se s námi přijdou zamyslet Zuzana Kronerová, Jaromír Bosák a další. Setkání uvádí Anna Polívková

Letos vystoupí Samba Band Radka Břicháče ze ZUŠ Říčany a Tam Tam Batucada Miloše Vacíka. Partnerem letošního Bubnování je Gymnázium Přírodní škola.

DSC 6658

Studenti studentům - to je heslo letošního Bubnování: Nádraží Bubny jde do přestavby na Památník Ticha a autoři jeho koncepce, pevně věří, že ti, kteří neodmaturují za dříve než za dva roky, se nového místa paměti dočkají ještě ve svém školním čase. Věří a doufají a potřebují Vaši podporu - i kdyby to bylo jen společné setkání v rytmu bubnů.

Rok 2018 je po všech stránkách jubilejní. „Kulaté výročí Památníku ticha" je „0".

Ohlédnutí za představením Řeka, která teče pozpátku

Divadelní představení Řeka, která teče pozpátku od francouzského spisovatele Jeana Claude Mourlevata vypráví příběh pro děti na pomezí pohádky a fantasy. Představení zinscenovali studenti gymnázia Přírodní školy 19.9. v odjezdové hale nádraží Bubny. Režie a dramatizace se ujal ředitel školy František Tichý. Vystoupení studentů přírodní školy již pravidelně plní sál Bubenského nádraží a my jsme rádi, že i v letošním jubilejním roce poctili svou dramatizací takové místo paměti, jakým Bubenské nádraží je. O vystoupení studentů Přírodní školy byl velký zájem. Více informací o dalších kulturních událostech naleznete v programu.