2018

2018

Hlasy dětí v Bio Oko

Zveme vás na filmovou projekci snímku Hlasy dětí, kterou pořádáme zejména pro školy. Snímek je působivým příspěvkem k tématu holocaustu a promítat jej budeme za účasti autorky.

Projekce se uskuteční  9. května v 11:00 v BIO OKO
Františka Křížka 15, Praha 7.

Svou účast laskavě potvrďte na mailu: produkce@bubny.org
Prostor kina je limitován!

Hlasy dětí film

 

HLASY DĚTÍ (Voices of the Children)


Režie: Zuzana Justman
USA, 1997
anglicky / české titulky
60 min

Dokument americké režisérky Zuzany Justman byl realizován již v roce 1997. Získal řadu ocenění, z nichž nejvýznamnější je cena EMMY za historický dokument roku 1999. Rozhovory se třemi ženami, které spojil příběh válečného Terezína, jsou vzácné především osobním dotykem autorky, která sama ghettem také prošla. Mimořádná šance setkání s tvůrcem a pamětníkem - přeživším šoa v jedné osobě, je vzácná hlavně tím, že autorka žije v New Yorku. Její návštěva Prahy ve věku bezmála devadesáti let je mimořádnou příležitostí k setkání s charismatickou osobností, jakých málo.

Těšíme se na Vás. Programový tým budoucího Památníku ticha.

 

Fotografie Orchestru tří vyznání

24. dubna vystoupil v odjezdové hale Nádraží Bubny židovsko-arabsko-křesťanský orchestr konzervatoristů z města Akka. Koncert se uskutečnil pod záštitou ambasadora Státu Izrael Daniela Merona. Orchestr zahrál díla Carla Teikeho, Philipa Sparka nebo Leonarda Cohena.

MUSIC IS THE WAY / Hudba je cesta

Na místě paměti – v odjezdové hale nádraží Bubny – vystoupí židovsko-arabsko-křesťanský orchestr konzervatoristů izraelského města Akka. Koncert se uskuteční pod záštitou ambasadora Státu Izrael Daniela Merona 24. dubna od 18:30 v Bubenském památníku ticha. Orchetsr tří vyznání zahraje díla Carla Teikeho, Philipa Sparka nebo Leonarda Cohena. Všichni jste zváni, koncert je zdarma.koncert akkoa4 Další informace naleznete také na našem facebooku.

V Památníku ticha proběhla vzpomínka na BIIb

Památník ticha vstoupil do své kulturní sezony jubilejního roku připomenutím významné události, která bývá nazývána Likvidace tak zvaného Terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Připomenutí největší jednorázové masové vraždy v dějinách naší země se má do budoucna stát datem, které bude místo paměti na Nádraží Bubny připomínat tradičně.

V předvečer výročí tragické události jsme přivítali v nádražní hale hudební sestavu Institutu terezínských skladatelů a recitátory Gymnázia Přírodní škola. V hledišti zasedli představitelé pražského magistrátu v čele s paní primátorkou Adrianou Krnáčovou, zástupci diplomatických sborů, členky Terezínské iniciativy, hosté ze Židovské obce Praha a Federace českých židovských obcí.
Děkujeme všem, kdo přišli a podpořili tak vzpomínku na ty, kterým byla v lágru smrti nabídnuta falešná naděje.

Vzpomínka na BIIb

Dne 7. března, se uskuteční na nádraží Bubny setkání k připomenutí tragické události z roku 1944, kterou jsme nazvali "VZPOMÍNKA NA BIIb". Rádi bychom Vás upozornili, že v nádražní hale není příliš teplo a doporučujeme tedy teplé oblečení.

Program začíná v 17:00 v odjezdové hale Nádraží Bubny:program vzpominka na BIIb

  • Prolog: Báseň Hanuše Hachenburga přednesou studenti Přírodní školy. 
  • Úvodní slovo: Pavel Štingl.
  • Dvě písně Pavla Haase na texty čínské poezie, zazpívá Jiří M. Procházka.
  • Druhá báseň Hanuše Hachenburga.
  • Dvě písně Pavla Haase na texty čínské poezie.
  • Třetí báseň Hanuše Hachenburga.
  • Skladba Gideona Kleina „Trio pro smyčce".
  • Ředitel František Tichý uvede téma Terezínského rodinného tábora v kontextu s aktivitami Gymnázia Přírodní škola.
  • Čtení z nového překladu vzpomínek filmu Claude Lanzmanna „Šoa".
  • Zhudebněná báseň Hanuše Hachenburga „Má zem".

 

Hudební vzpomínku připravil pro Památník ticha Institut
terezínských skladatelů ve spolupráci s Jiřím M. Procházkou.
Přijďte na místo paměti vzpomenout těch, kteří se nevrátili.