2018

2018

Terapie knihou o sobě a svých / Divný kořeny

 

TERAPIE KNIHOU O SOBĚ A SVÝCH / 12. května 15:00

Veřejná diskuse, navazující na koncert předešlého večera: „Úděl druhé generace — vzpomínky či dědictví". Úvahy o „nezaviněné vině" dědiců velkých příběhů 20. století. Pavel Štingl bude hovořit s Janem Burianem a jeho hosty o objevování a vyrovnávání se s osobním příběhem rodičů – „hrdinů" minulých časů - epoch, které měly na hrdiny různé normy.

Dvojjedinost slavné hvězdy divadelní avantgardy, která se po zkušenosti osobního válečného prožitku promění v tvrdého revolucionáře-reformátora kulturní fronty v duchu socialistické ideologie, se stala dědictvím pro písničkáře, politického komentátora, tvrdého odpůrce minulého režimu. Podivné dědictví vede k zamyšlení nad otázkou, kdo revoltuje proti čemu a kdo je poučitelný čím.

 

DIVNÝ KOŘENY / 12. května 17:00

Herečka a šansoniérka Hana Frejková původem z německo-židovské rodiny zveřejnila své dramatické vzpomínky již v roce 2007 v nakladatelství Torst. Koncem minulého roku vydal Radioservis unikátní audioknihu, kterou si autorka sama načetla. Prezentaci audioknihy, jež volně navazuje na předešlou diskusi, moderuje Jan Burian.

Ludvík Frejka byl v roce 1952 v procesu s Rudolfem Slánským a tzv. protistátním spikleneckým centrem obžalován ze špionáže a velezrady, odsouzen k smrti a popraven.

„Výsledek byl, že byl oběšen, máma se celý život trápila a já jsem se zmítala ve vinách. Doplatili jsme na to hlavně my, kteří jsme se měli tak rádi, naše malá rodina, která se osudově ocitla v objetí drtících kamenů."

Haně bylo tehdy sedm let a otcova tragédie poznamenala mnoho jejího života... tím více, čím méně toho o rodinné historii věděla. Příběh své rodiny skládala už pak jako dospělá řadu let. Vyhledávala příbuzné, probírala rodinnou korespondenci, pátrala v archivech vnitra.
O své cestě za desítky let starými událostmi a souvislostmi napsala knihu s výmluvným názvem „Divný kořeny".

 

frejková cover final

Celý jarní program naleznete zde.

JSME ŽIDÉ NEBO IZRAELCI? / AUTORSKÉ ČTENÍ DAVIDA VAUGHANA

 

JSME ŽIDÉ NEBO IZRAELCI? / VYSÍLÁNÍ STANICE BUBNY NA FREKVENCI 2018 / 11. května 15:00

Veřejná diskuse „Světa knihy" s izraelskými autory o hledání identity v globalizovaném světě. Diskuse bude simultánně tlumočená z angličtiny do češtiny.

Hosté: Assaf Gavron, Hadar Galron, A. B. Yehoshua
Moderace: Hana Ulmanová 

 

AUTORSKÉ ČTENÍ DAVIDA VAUGHANA z připravovaného anglického vydání knihy SLYŠTE MŮJ HLAS / 17:00

Po autorském čtení bude následovat diskuse o dnešním odkazu mnichovské krize. DIskuse bude anglicky.

Hosté: Michael Tate z nakladatelství Jantar Publishing a Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu.
Moderace: Alex Went.

David Vaughan řadu let působil v redakci Rádia Praha pro rozhlasové vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. V současné době se věnuje volné literární tvorbě a působí jako pedagog angloamerické školy. Jeho román zasazený do dramatického roku 1938 v českém pohraničí přibližuje eskalaci napětí mezi obyvateli Sudet. Obsahově navazuje na autorovu předešlou faktografickou práci o mediálním ohlasu mnichovské krize na vlnách rozhlasu.


Slyšte můj hlas:

Píše se rok 1938. Mladý tlumočník z Londýna přijíždí se skupinou britských novinářů do Prahy, kde je vtažen do dramatických událostí kolem rakouského anšlusu, květnové krize a Mnichova. V atmosféře manipulace, propagandy a stále se měnících pravd postupně ztrácí půdu pod nohama. Doslova přijde o hlas. V pozadí celého příběhu je rozhlas, neviditelný, ale všudypřítomný, tvořící vlastní paralelní pravdy. Pravda zvítězí, ale čí pravda to bude?

KONCERT JANA BURIANA PRO "DRUHOU GENERACI" / 20:00

(Uzavřená akce)

Svět knihy v Památníku ticha

světknihylogoVýznamní hosté největšího českého knižního veletrhu přicházejí na místo paměti citovat ze svých textů a diskutovat k paralelám nejen osmičkovým. Památník ticha ve svých programových bonusech představuje nové reflexe velkých příběhů 20. století, které se teprve připravují pro knižní vydání. V Památníku ticha (Bubenská 177/ 8b) proběhnou autorská čtení a veřejné diskuse, všichni jste zváni.

 

Program Světa knihy v Památníku ticha:

 

Autorské čtení z publikací Přírodní školy / 10. května 17:00


Málokterá střední škola má tak bohatou ediční řadu jako Gymnázium Přírodní škola, která pod autorským vedením ředitele Františka Tichého proměňuje svá bádání a prožitky v knihy oceněné řadou uznání.

 

Představení anglického překladu knihy Spolek pro ochranu zvířat J. R. Picka / 10. května 18:30


Představení anglického překladu knihy J. R. Picka (1925 - 1983) českého spisovatele, textaře a dramatika židovského původu, který za války prošel Terezínem. Po studiu působil jako redaktor Literárních novin, byl spisovatelem z povolání a dramatikem v okruhu I. Vyskočila. Za normalizace byl zakázaným autorem. Hosté: Zuzana Justmanová, sestra spisovatele, překladatel Alex Zucker, ilustrátor Jiří Grus. Moderovat bude David Vaughan.

 

Nenalezená identita: Žid či Izraelec / 11. května 15:00


V době globalizace, migrace, multikulturalismu a prostupování všeho vším nabývá otázka identity na důležitosti a stává se zásadní vůzvou. Pro ni a v jejím jménu lidé zabíjí a jsou zabíjeni. Ale co to identita je? Co určuje, kým jsme? Jak se dá najít?
Hosté: Asaf Gavron, Hadar Garlon, A. B. Jehošua. Moderuje Hana Ulmannová. Diskuse bude tlumočena do češtiny.

 

Autorské čtení Davida Vaughana / 11. května 17:00


Čtení britského publicisty žijícího v Praze z připravovaného anglického vydání knihy Slyšte Můj hlas. Následuje diskuse o dnešním odkazu mnichovské krize. Hosté: Michael Tate z nakladatelství Jantar Publishing a Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Moderuje Alex Went. Následná diskuse bude probíhat v angličtině.

 

Úděl druhé generace – vzpomínky či dědictví / 12. května 15:00


Úvahy o „nezaviněné vině" dědiců velkých příběhů 20. století. Uvádí Jan Burian v osobní konfrontaci se svým životním tématem o vztahu k vlastnímu otci a jeho schizofrenické roli v budování i destrukci nezávislé divadelní kultury.

 

"Divný kořeny" – prezentace audioknihy Hany Frejkové / 12. května 17:00


Herečka a šansoniérka původem z německo-židovské rodiny zveřejnila své dramatické vzpomínky již v roce 2007 v nakladatelství Torst. Koncem minulého roku vydal Radioservis unikátní audioknihu, kterou si autorka sama načetla.


Obrození národů – obrození střední Evropy / 13. května 16:00


Ve 20. století si procesem národního obrození prošlo množství národů, které byly předtím, často po celá staletí, součástí velkých říší. Tyto říše rozdělovaly střední Evropu do jasně ohraničených a mnohdy znepřátelených bloků. Začala spolu s návratem těchto národů existovat také střední Evropa coby politická realita? A má nám stále co říct? Účinkují: Jacques Rupnik, Paweł Ukielski, Jozef Banáš; moderátor: Michal Stehlík. Tlumočeno do češtiny.

Kniha je ústředním motivem budoucího památníku. Je symbolickým nositelem velkých příběhů 20. století. Scénář stálé expozice ve svých velkých tématech pracuje s motivem nazvaným 50 000 zapomenutých knih. Navazujeme na loňské úspěšné setkání s literárním festivalem „Svět knihy". Autorská čtení a veřejné diskuse přivádějí pozoruhodné hosty na místo paměti diskutovat o literárních podobenstvích velkých témat budoucího památníku, o paměti 20. století, o příbězích knih a knihách příběhů.

Další informace se dozvíte na webu Světa knihy 2018.

Autorské čtení z publikací Přírodní školy

 

AUTORSKÉ ČTENÍ z publikací Přírodní školy / 10. května 17:00

Gymnázium Přírodní škola pod autorským vedením ředitele Františka Tichého proměňuje bádání a prožitky studentů v knihy oceněné řadou uznání. Na nádraží Bubny budou představeny knihy z edice "Příběhů minulosti", publikace navazující na historická bádání studentů a pedagogů Přírodní školy. Válečné příběhy jsou jim zdrojem inspirace k písním, divadelním hrám i filmům, ve kterých pracují s osobní personifikací s hrdiny velkých příběhů druhé světové války. 

Transport za věčnost - vydaný knižně roce 2017 v nakladatelství Baobab s ilustracemi Stanislava Setínského. Kniha získala v roce 2018 cenu Magnesia Litera v kategorii Litera za knihu pro děti a mládež.
Princ se žlutou hvězdou - s ilustracemi zavražděného hrdiny eposu Petra Ginze.
Dopisy z dáli - motivované motáky člena protifašistického odboje Josefa Jana Kratochvíla. 
Výchova jako dobrodružství - nejnovější pedagogická publikace autora je osobní vzpomínkou zakladatele přírodní školy na 23 let existence experimentálního gymnázia založeného na osobních vztazích a společných prožitcích. Navazuje na předešlou knihu, jejíž název Cesta jako cíl symbolicky charakterizuje putování Přírodní školy v čase, kterým prochází tři generace studentů, pedagogů a přátel.

 

Celý jarní program naleznete zde.

Představení anglického překladu knihy Spolek pro ochranu zvířat

 

Představení anglického překladu knihy SPOLEK PRO OCHRANU ZVÍŘAT J. R. Picka / 10. května 18:30


V rámci Světa knihy Praha proběhne v Památníku ticha představení anglického překladu knihy J. R. Picka „Spolek pro ochranu zvířat". Novinka vychází v Nakladatelství Karolinum.
Hosté: Zuzana Justmanová - sestra spisovatele, Alex Zucker - překladatel, Jiří Grus - ilustrátor.
Moderátor: David Vaughan.

Jiří Robert Pick (1925–1983) byl český spisovatel, textař a dramatik židovského původu, který za války prošel Terezínem. Po studiu působil jako redaktor Literárních novin, byl spisovatelem z povolání, dramatikem v okruhu Ivana Vyskočila. Za normalizace zakázaný autor.
Zuzana Justmanová (nar. 1931) je filmová dokumentární režisérka žijící v USA. Svou tvorbu věnovala vzpomínkám na život v ghettu Terezín, stejně jako ohlédnutím za politickými procesy padesátých let v Československu.

 

Celý jarní program naleznete zde.