2017

2017

HOLOCAUST DAY 2017

Pražská Riverside International School uspořádala výstavu k 72. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim. Jejím základem byly výstavní kolekce Památníku ticha Bubny. Dne 3. února jsme se zúčastnili jejího uzavření spojeného se vzpomínkovým programem po studenty všech ročníků školy.

WE REMEMBER!

Příběh sezóny 2017

11. 5. 2017

PAMÁTNÍK TICHA NA NÁDRAŽÍ BUBNY V ROCE 2017

Společnost Památník Šoa Praha usiluje již čtvrtým rokem o proměnu Nádraží Bubny a jeho bezprostředního okolí na platformu diskusí o novodobé historii, a vybudování stálé expozice Památníku ticha. Brownfield v centru metropole nedaleko stanice metra Vltavská v letošním roce již od druhého květnového víkendu oživí umělecké intervence a kulturní programy. Sezonní kulturní programy vyvrcholí již tradičně veřejným happeningem s vážným významem, nazvaným "Bubnování pro Bubny".
Koncerty a divadelní představení této sezóny doplní výtvarné projetky, které postupně vytvoří uměleckou galerii v otevřeném prostoru pod širým nebem. Výtvarná díla naváží na již realizovnaou sochu Aleše Veselého Brána nenávratna.
Jejich příběhem je pomíjivost a interakce s prostředím, jež dnes modeluje počasí a vůle kolemjdoucích.

Význam projektu

Pro letošní sezonní program Památníku ticha jsme se rozhodli pracovat s jedním z velkých témat budoucí stálé expozice:
Budeme hovořit o jinakosti, která má společné rysy s koncepcemi selekcí lidí podle kvality v duchu konečných řešení za éry nacismu, ale také současné rysy xenofobie a rasové nesnášenlivosti. Na místo budoucího Památníku ticha zveme ty, kteří mají z vlastní zkušenosti co říci k tématu „modernita v nás". Se současnými umělci s „handicapy" nejrůznějších rysů si budeme během jejich koncertů a divadelních představení povídat o zkušenostech z jejich současných vztahů na komunikační bázi „my a oni". Na výročí prvního transportu z Prahy bychom rádi upozornili nejen uměleckými díly ve veřejném prostoru, ale rádi bychom také vyznačili pomyslnou cestu vedoucí napříč kolejištěm z Letné do Holešovic. Pokud přemůžeme všechny formality, pak tento umělecký „most z města do města" pojmenujeme třída sira Nicholase Wintona,
" uvádí autor projektu Pavel Štingl.

Program sezóny 2017 v bodech

Sezónu kulturních akcí na Nádraží Bubny zahájí pořadatelé účastí na Open House Festivalu Praha během druhého květnového víkendu.
Ve druhé polovině června bude nádraží Bubny alternativní scénou festivalu United Islands of Prague. Na nádraží se odehraje několik hudebních a divadelních vystoupení, propojených dílnami výtvarných umělců. Umělecké intervence, jejichž kurátorkou je scénografka Ivana Brádková, jsou v této sezoně nazvány "Vrstvy paměti".
Nově vytvořená díla pro místo paměti - Galerii Bubny budou pocházet z dílen studentů i čerstvých absolventů uměleckých vysokých škol i renomovaných zástupců střední generace českých umělců jako jsou např. Bohdan Holomíček, Daniel Pešta nebo Kryštof Kaplan a mnozí další. V prostoru nádraží vystavíme objekty, které okamžikem svého zrození začínají cestu zániku – destrukce. Umístěním děl do veřejného prostoru se vědomě nevyhýbáme případným viditelným zásahům do původní podoby objektů. I to je cenný přínos k nejširšímu dialogu s veřejností. Unikátnost galerie na nádraží umožní prohlídku běžným cestujícím z kolem projíždějících vlaků. Ale samozřejmě i těm, kteří kvůli ní do kolejiště přijdou," uvádí kurátorka Ivana Brádková.

Bubnování pro Bubny

I letos připomene akce Bubnování pro Bubny výročí prvního židovského transportu vypraveného z Nádraží Bubny. Na místě dotýkaném válečnými deportacemi v loňském roce zaznělo na 800 bubnů a potvrdilo tak nesouhlas s tichem mlčící většiny. K Bubnování se připojil i čestný host Lord Alfred Dubs, který z Prahy kdysi odcestoval v Kindertransportu Nicholase Wintona, a také psycholog Philip Zimbardo, autor tzv. Standfordského experimentu, který v Praze mimo jiné prezentoval svůj vzdělávací program Heroic Imagination. Rytmus udávali hudebníci David Koller, Miloš Vacík či Alan Vitouš, zamyšlení nad hrdinskými činy v současnosti i minulosti četli Bára Hrzánová, Eva Holubová, Klára Melíšková, Jan Kraus, Viktor Tauš a Petr Vacek.
V říjnu 2017 bude Bubnování spojeno s výkvětem české bubenické školy, putující republikou v rámci turné "Slet bubeníků".

Vzdělávání

Pestrou sezónní programovou nabídku Památníku ticha na Nádraží Bubny doplní rozmanité vzdělávací aktivity: dokumentaristický seminář pro učitele a žáky základních a střední škol, prezentace Zimbardova projektu postupně transformovaného Památníkem ticha na historická témata příběhů 20. století. Projekt, ke kterému dal věhlasný psycholog Zimbardo Památníku ticha svůj osobní souhlas, vzniká ve spolupráci s EDuin a Centrem současného umění DOX.

Europeana

Všechny aktivity, které se odehrají v rámci Památníku ticha na Nádraží Bubny, navazují na „stručné dějiny dvacátého století" Patrika Ouředníka, vyšlé pod názvem Europeana a jeho další texty k tématu „modernita v nás" připravené pro záměry odkrývaní letošních Vrstev paměti na nádraží Bubny:

"A na přelomu devatenáctého a dvacátého století se rozšířila eugenika, která studovala mož­nosti, jak zdokonalit lidský rod. Eugenikové říkali, že v lidském rodě existují vedle zdravých a plnohodnotných jedinců také méněcenní jedinci, blázni a kriminálníci a opilci a prostitutky atd., a ti že vývoj lidského rodu brzdí. A navrhovali vládám, aby vydaly zákon, který by u­mož­­ňoval odstranit z vývoje lidského rodu ty, kteří jsou biologicky závadní a trpí vrozeným a dědičným sklonem k asociálnímu životu. A vypracovávali statistiky a říkali, že například třia­osm­desátiletá alkoholička bude mít celkem 894 potomků, z nichž 67 bude kriminálních reci­divistů, 7 vrahů, 181 prostitutek, 142 žebráků a 40 bláznů, celkem 437 asociálních živlů. A vypočítali, že těch 437 asociálních živlů bude stát společnost tolik, jako výstavba 140 čin­žovních domů."

 

Tisková zpráva ke stažení zde: pdfPamátník ticha na Nádraží Bubny v roce 2017