2017

2017

Svět knihy Praha 2017 na Nádraží Bubny

V rámci 23. knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha se dnes na Nádraží Bubny uskutečnila diskuse s Johnem Boynem a Urim Orlevem. Moderoval Martin Vopěnka. Foto Pavel Štingl

PAMÁTNÍK TICHA NA NÁDRAŽÍ BUBNY V ROCE 2017

Společnost Památník Šoa Praha usiluje již čtvrtým rokem o proměnu Nádraží Bubny a jeho bezprostředního okolí na platformu diskusí o novodobé historii, a vybudování stálé expozice Památníku ticha. Brownfield v centru metropole nedaleko stanice metra Vltavská v letošním roce již od druhého květnového víkendu oživí umělecké intervence a kulturní programy, které vyvrcholí již tradičně veřejným happeningem Bubnování pro Bubny. Hlavním cílem všech aktivit na těchto místech je reflektovat prostřednictvím výtvarných intervencí, hudebních vystoupení, workshopů, diskusí i literárních počinů samotné místo paměti a přispívat tak veřejnému dialogu o citlivých událostech novodobé historie.

Význam projektu

Pro letošní sezonní program Památníku ticha jsme se rozhodli pracovat s jedním z velkých témat budoucí stálé expozice. Budeme hovořit o jinakosti, která má společné rysy s koncepcemi selekcí lidí podle kvality v duchu konečných řešení za nacismu, ale také současné rysy xenofobie a rasové nesnášenlivosti. Na místo budoucího Památníku ticha zveme ty, kteří mají z vlastní zkušenosti co říci k tématu „modernita v nás". Se současnými umělci s „handicapy" nejrůznějších rysů si budeme během jejich koncertů a divadelních představení povídat o zkušenostech z jejich současných vztahů na komunikační bázi „my a oni". Na výročí prvního transportu z Prahy bychom rádi upozornili nejen uměleckými díly ve veřejném prostoru, ale rádi bychom také vyznačili pomyslnou cestu vedoucí napříč kolejištěm z Letné do Holešovic. Pokud přemůžeme všechny formality, pak tento umělecký „most z města do města" pojmenujeme třída sira Nicholase Wintona," uvádí autor projektu Pavel Štingl.

Příběh sezóny 2017

Sezónu kulturních akcí na Nádraží Bubny zahájí pořadatelé zapojením se do Open House Festivalu Praha, kdy během druhého květnového víkendu prostory Nádraží Bubny ožijí hudebním programem a po oba víkendové dny vždy v 15.00 představí autor stálé expozice a iniciátor projektu revitalizace Nádraží Bubny jako místa paměti, Pavel Štingl, uměleckou koncepci a dílčí plány pro tento rok. Program kulturní sezóny na Nádraží Bubny naváže ve druhé polovině června alternativní scénou Bubny, která bude součástí festivalu United Islands of Prague, kdy se na nádraží odehraje několik hudebních vystoupení, které doprovodí výtvarní umělci. Umělecké intervence, jejichž kurátorkou je scénografka Ivana Brádková, v této sezoně nazvané Vrstvy paměti, zakončí vernisáž děl vytvořených přímo pro toto místo, a započne se tak činnost Galerie Bubny, která doplní stávající sochu Aleše Veselého z roku 2015.

Nově vytvořená díla budou autorskou interpretací paměti místa pro Galerii Bubny budou pocházet z dílen studentů i čerstvých absolventů uměleckých vysokých škol i renomovaných zástupců střední generace českých umělců jako jsou např. Bohdan Holomíček, Daniel Pešta nebo Kryštof Kaplan a mnozí další. V prostoru nádraží vystavíme objekty, které okamžikem svého zrození začínají cestu zániku – destrukce. Umístěním děl do veřejného prostoru se vědomě nevyhýbáme případným viditelným zásahům do původní podoby objektů. I to je cenný přínos k nejširšímu dialogu s veřejností. Unikátnost galerie na nádraží umožní prohlídku běžným cestujícím z kolem projíždějících vlaků. Ale samozřejmě i těm, kteří kvůli ní do kolejiště přijdou," uvádí kurátorka Ivana Brádková.

Bubnování pro Bubny

I letos připomene akce Bubnování pro Bubny výročí prvního židovského transportu vypraveného z Nádraží Bubny. Na místě dotýkaném válečnými deportacemi v loňském roce zaznělo na 800 bubnů a potvrdilo tak nesouhlas s tichem mlčící většiny. K Bubnování se připojil i čestný host Lord Alfred Dubs, který z Prahy kdysi odcestoval v Kindertransportu Nicholase Wintona, a také psycholog Philip Zimbardo, autor tzv. Standfordského experimentu, který v Praze mimo jiné prezentoval svůj vzdělávací program Heroic Imagination. Rytmus udávali hudebníci David Koller, Miloš Vacík či Alan Vitouš, zamyšlení nad hrdinskými činy v současnosti i minulosti četli Bára Hrzánová, Eva Holubová, Klára Melíšková, Jan Kraus, Viktor Tauš a Petr Vacek.

Vzdělávání

Pestrou sezónní programovou nabídku Památníku ticha na Nádraží Bubny doplní rozmanité vzdělávací aktivity: dokumentaristický seminář pro učitele a žáky základních a střední škol, prezentace Zimbardova projektu postupně transformovaného Památníkem ticha na historická témata příběhů 20. století. Projekt, ke kterému dal věhlasný psycholog Zimbardo Památníku ticha svůj osobní souhlas, vzniká ve spolupráci s EDuin a Centrem současného umění DOX.

Europeana

Všechny aktivity, které se odehrají v rámci Památníku ticha na Nádraží Bubny, navazují na „stručné dějiny dvacátého století" Patrika Ouředníka, vyšlé pod názvem Europeana a jeho další texty k tématu „modernita v nás" připravené pro záměry odkrývaní letošních Vrstev paměti na nádraží Bubny.

Tisková zpráva ke stažení zde: pdfPamátník ticha na Nádraží Bubny v roce 2017.

Program na podzim 2017

Bubnování pro Bubny

14. - 16. října

Již tradiční připomenutí výročního dne (16. října) prvního transportu pražských občanů židovského původu vypraveného z Prahy doprovází významní herci a hudebníci.
Rušení ticha mlčící většiny, happening proti pasivnímu přihlížení, letos posílí relace STANICE BUBNY.

sobota 14. října

16:00 – BodyVoiceBand: Vojna
...hudebnědramatickou skladbu na motivy klasické inscenace E. F. Buriana uvádí divadelní spolek nedávných absolventů DAMU pod vedením Jaroslavy Šiktancové s choreografií Martina Packa.

Anotace představení:

„Když jste bratra zabili, zabijte nás taky."

Hudebně dramatická skladba podle dochovaných textů a partitury E. F. Buriana. Vojna byla poprvé uvedena v roce 1935 E. F. Burianem v divadle D35. Naposledy se k ní Burian vrátil roku 1954. Od té doby byly inscenovány pouze fragmenty tohoto díla a nejen pro náročnost herecké a pěvecké partitury se nikdo nepokusil o inscenaci celku. Jedná se o jeden z nejzajímavějších dramatických počinů vycházejících z lidové poezie u nás.

!! Lístky na představení v sobotu v 16:00 jsou vyprodané. Pokud máte o představení zájem, zarezervujte si lístek na naděli od 17:00 !!

neděle 15. října
17:00 – BodyVoiceBand: Vojna

POZOR: Hlediště v nádražní hale má omezenou kapacitu míst. Vstup  na obě představení je volný, ale je vhodné se registovat na info@bubny.org. Děkujeme.

pondělí 16. října
16:00 – STANICE BUBNY na vlnách ČRo PLUS vysílá veřejnou debatu z místa paměti nazvanou "Není pravda, že to nejhorší se už stalo".

hithit bubny01

 

17:00 – Zahájení Bubnování pro Bubny
...letos spojené se SLETEM BUBENÍKŮ. Vstup volný, domácí nástroje vítány. Pro zájemce o letošní jednorázové bubny s laděním STANICE BUBNY je zřízen projekt na HITHITu, kde lze pořídit papírové tamburíny a také přispět na bubenický megaorchestr!

 

18:30 – Pojmenování ulice v neprostoru města
...Nicholas Winton je v posledních letech objeveným hrdinou spojeným s historií „kindertransportů", příběhy rodin zachráněných se uzavírají na nádraží Bubny – usilujeme o to, aby ulice, která jednou spojí osy města napříč místem paměti, nesla jméno toho, kdo zachránil na sedm set dětí před konečným řešením...

 

ticketpro listky

19:00 – Vernisáž výstavy k vítěznému návrhu architektonické soutěže
...vernisáž výstavy vítězného projektu pro REVITALIZACI NÁDRAŽÍ BUBNY PRO MÍSTO PAMĚTI proběhne v The Chemistry Gallery, kde odhalíme studii budoucího Památníku ticha.

 

 

20:00 – Koncert Sletu Bubeníků
...sál Elektra paláce ORCO. Vstupenky možno zakoupit na TICKETPRO.

 Pozvánka Bubnování 2017

 

 


Podzimní program pokračuje v kulturní intervenci do rozvojového území


... Koncerty a divadelní představení budou dále polemizovat o jinakosti jako nadčasovém fenoménu
PROČ TO DĚLÁME?
Naše veřejná komunikace navazuje na kapitoly připravované stálé epxozice budoucího Pamántíku ticha. Velké téma KOŘENY ZLA má v nadčasovém pohledu přiblížit kritéria hodnocení jednotlivců a ras podle eugenických kvalit za nacismu a také ozvuky těchto přístupů ke "třídění lidstva" dnes. Zneužitá modernita je stálým tématem pro diskuse. Je živá v médiích i v některých politických proklamacích, jen mění své podoby.


004... Galerie VRSTVY PAMĚTI připraví sérii pomíjivých výtvarných objektů do největšícho pražského brownfieldu
PROČ TO DĚLÁME?
Okolí nádraží Bubny je místo v krajině města stigmatizované minulostí i současností. Výsledkem je neutěšené prostředí v centrální části metropole. Naším záměrem je upozornit na význam velkých příběhů, které tudy prošly - a také vyzvat všechny zodpovědné k tomu, aby toto místo svědomí nebylo donekonečna ukryto pod vrstvami prachu.

Pokládáme otázku, zda se dříve rozpadnou sochy, či objekt dotýkaný minulostí...

 

 


 

PARTNEREM GALERIE VRSTVY PAMĚTI JE SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY A MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

 

United Islands of Prague na Rohanském ostrově

24. června 2017

Alternativní scéna nádraží Bubny přenesla obrazový fragment z místa paměti přímo do epicentra United Islands of Prague na Rohanském ostrově. Ve chvíli, kdy nastal čas pro bubenický happening, byl obraz, vytvořený z bubnů Carton Cayon na stěnu, rozebrán na jednotlivé nástroje. Rytmický orchestr řídil africký sólista Papis.

Galerie Vrstvy paměti 3. října

Stanice-Bubny-pozvanka-3

Galerie VRSTVY PAMĚTI poodhalí první díla a předá je do aktivního dialogu s prostředím, kam budou instalována. Do oficiální vernisáže 3. října již očekáváme jejich patřičnou proměnu, jakožto důkaz všudypřítomné pomíjivosti, která je hlavním tématem celého konceptu. Jejich realizace navazuje na vznik obrazu Tváře z Bubnů, který již v červnu realizovala skupina JAMMING: