2023

2023

Křest knihy Sedmý závoj: Listy z jednoho století

27. 6. v 17.00
nádražní hala

Nakladatelství Cattacan, JUDr. Tomas Kraus, David Altprager a Památník ticha Vás srdečně zvou na prezentaci knihy Františka R. Krause:
Sedmý závoj: Listy z jednoho století

Uváděné knize přecházely v ediční řadě Nakladatelství Cattacan již dva úspěšné tituly F. R. Krause: Povídky ze svrabové čtvrti a A přiveď zpět naše roztroušené. Všechny tři knihy budou na místě k dispozici.

Divadlo Paměti národa – Divadelní přehlídka

8. 6. 16:00
Nádražní hala

Vystoupení pražských i mimopražských divadelních kroužků, které představí svou reflexi příběhů nedávné historie.

Přehlídka divadelních kroužků Paměti národa

Osudy před oponou (kroužek při Divadle Na Fidlovačce, vede Petr Veselý)
Být herečkou je krásné. Máte slávu, peníze, úspěch. Opravdu to tak vždy bylo? Představení vypráví příběhy českých hereček Jiřiny Štěpničkové a Anny Letenské.


Jaro 68 (kroužek při Divadle v Dlouhé, vede Nika Nováková)
Ačkoli se mohlo zdát, že pražské jaro 1968 bude příslibem k uvolnění tehdejšího režimu, skepse některých občanů se nakonec potvrdila srpnovou okupací.

Tweety (kroužek při Divadle bez Zábradlí, vede Bára Černochová)
Věra Jirousová
Představení středoškolského souboru vychází z deníkových zápisů Věry Jirousové z let 1956–1963, které po její smrti našel a zpracoval syn Tobiáš Jirous. Sám kroužek navštívil a posunul bádání o této pozoruhodné ženě o krok dál. Soubor se zabýval pečlivě všemi zápisy, věnoval se dramaturgické práci při výběru textů a následnému propojení s pohybem, jevištním obrazem a scénografickým zpracováním. Pohybově spolupracoval se Šimonem Plyskou, který členy souboru inspiroval i k pohybu na pomezí akrobacie. Pohyb, obraz, papír, živá hudba. Věra a rodina. Věra a škola. Věra a láska. Věra a její úvahy nad sebou a světem.

„A proč je důležitá pro nás?"(kroužek při KC Kaštan, vede Alena Skálová)
„Protože šla v životě svou vlastní cestou." Božena Rothmayerová Horneková byla módní návrhářka a pedagožka, která strávila většinu svého života na pražském Břevnově. Spolu s manželem architektem Otto Rothmayerem pečovala mezi 30. a 70. léty 20. století o interiér a zahradu Rothmayerovy vily, která dnes patří Muzeu města Prahy. Boženiny moderní návrhy šatů, závěsů a vyšívaných přehozů nesou principy jednoduchosti, noblesy a skromné krásy. Stejnými principy jako ve své tvorbě se Božena řídila i v celém svém životě. Její odvaha a důvěra v sebe sama jsou pro nás velkou inspirací a střípky z jejího příběhu bychom chtěli předat dál.

Náhlé bezvětří (kroužek při Divadle pod Palmovkou, vede Jitka Míčková)
Pojďte s námi do světa domů, které už nestojí, seznamte se s lidmi, kteří už nežijí, poslouchejte příběhy, na které se už jen vzpomíná. Jak vypadala Libeň před válkou? Co víme o jejích obyvatelích? Co znamená Chanuka, Pesach, kdo to byl koželuh? Díky příběhům a vzpomínkám ze staré Libně více pronikneme do myšlenek židovského národa, do jejich běžného života, do vzniku i zániku libeňského židovského ghetta, do tajemného osudu židovské synagogy a hřbitova. Dojdeme až na konec? Hlavní metaforou pro holokaust je pro nás papírová loutka. Čím více zákazů a protižidovských nařízení, tím člověk více ztrácí svoji lidskou důstojnost, stává se loutkou a jeho osud je v rukách jiných.

Shakespeare na pískovišti (ukrajinský kroužek při Adaptačním centru PN, vede Olena Zavhorodnya)
V 21. století, době „technického pokroku", ztrácejí naše děti a dospívající bohužel chuť číst knihy, sledovat divadelní hry a seznamovat se s historií různých národů. Prostřednictvím této divadelní hry zveme děti, aby se ponořily do děl známého dramatika Williama Shakespeara. Chceme všem generacím ukázat jeho talent. A protože všechny naše životní příběhy začínají na pískovišti, tak i na vás, čekáme právě tam.

Vzpomínat na hvězdy
לזכור את הכוכבים
An die Sterne erinnern (kroužek Liberec, vede Nina Doubková)
„Je těžké být dítětem ve válce. Ještě těžší bylo být židovským dítětem během druhé světové války." Drobná hra složená z obrazů zpracovaných formou site specific vychází z příběhů pamětníků Michaely Vidlákové a Pavla Jelínka. Oba byli za druhé světové války dětmi, oba si ji pamatují specifickým způsobem a skrze jejich vzpomínky máme možnost nahlédnout válku nevinnýma dětskýma očima. Emotivními vzpomínkami vypráví studenti Divadelního kroužku Paměti národa v Liberci příběh druhé světové války v tomto regionu.

Anna (ukrajinský kroužek při Institutu Paměti národa Pardubice, vede Lukáš Kopecký)
Ukázka z autorské inscenace ukrajinských a českých dětí z kroužku Divadla Paměti národa. Životní příběh ukrajinské ženy odvíjející se na pozadí událostí 20. století v Evropě.

Foto Bára Lockefeer 

Terezínské zvony a Křídový kříž

6. 6. v 17:30
Nádražní hala

Dvě představení v podání studentů Gymnázia Přírodní škola pro veřejnost.

Terezínské zvony
František Tichý

Divadelní hra vypráví o životě chlapců z terezínského domova Nešarim v době druhé světové války. Příběh o tom, jak se kamarádství a odvaha utkaly s temným osudem. Děj vycházející z dobových reálií i příběhů popsaných v terezínských časopisech doplňuje několik zhudebněných básní napsaných dětmi v ghettu. Představení vzniklo v rámci uměleckých projektů Přírodní školy na jaře 2016 a během 18. repríz se dočkala nadšených ohlasů.

Křídový kříž
Bertolt Brecht
Divadelní hra z roku 1937 ze souboru děl Strach a bída Třetí říše, který je svědectvím každodenních příběhů v nacistickém Německu těsně po převzetí moci Adolfem Hitlerem, přibližuje skrytou všudypřítomnou nenávist, podezíravost a strach v německé společnosti 30. let a jejich dopad na mezilidské vztahy.
Divadlo v podání studentů Přírodní školy bylo secvičeno v rámci jejich uměleckého projektu v lednu 2023.

Od svědectví k podobenství – Divadelní přehlídka

6. 6. v 9:00
Nádražní hala

Divadelní přehlídka studentských souborů s následnou diskusí s profesionálními tvůrci.

Terezínské zvony
František Tichý
Gymnázium Přírodní škola
Divadelní hra vypráví o životě chlapců z terezínského domova Nešarim v době druhé světové války. Příběh o tom, jak se kamarádství a odvaha utkaly s temným osudem. Děj vycházející z dobových reálií i příběhů popsaných v terezínských časopisech doplňuje několik zhudebněných básní napsaných dětmi v ghettu. Představení vzniklo v rámci uměleckých projektů Přírodní školy na jaře 2016 a během 18. repríz se dočkala nadšených ohlasů.


Křídový kříž
Bertolt Brecht
Gymnázium Přírodní škola
Divadelní hra z roku 1937 ze souboru děl Strach a bída Třetí říše, který je svědectvím každodenních příběhů v nacistickém Německu těsně po převzetí moci Adolfem Hitlerem, přibližuje skrytou všudypřítomnou nenávist, podezíravost a strach v německé společnosti 30. let a jejich dopad na mezilidské vztahy.
Divadlo v podání studentů Přírodní školy bylo secvičeno v rámci jejich uměleckého projektu v lednu 2023.

Hoši, dívky a psi
Paul Vandenberghe
ZŠ Otevřeno z Benátek nad Jizerou
Divadelní veselohru belgického dramatika sehrál ochotnický divadelní spolek Sokola z Benátek nad Jizerou v roce 1942. Gestapo v Mladé Boleslavi po menších obstrukcích povolilo sehrát tuto hru, ale jen pod podmínkou, že na plakátech bude výslovně uvedeno, že Židé na představení nesmějí. S dětmi z naší školy jsme zkoumali a do adaptovaného divadla promítli i další lokální příběhy související s antisemitismem.
Délka představení 50–60 minut.


Foto Bára Lockefeer

Vysílání Stanice Bubny

Antisemitismus v paralelách minulosti se současností
25. 5. v 10:00

Nádražní hala

Další debata z cyklu Vysílání Stanice Bubny přinese reflexi na povážlivě narůstající projevy antisemitismu.

Téma přijde rozvinout předseda kolegia Paměti národa Jan Dobrovský spolu s publicistou a komentátorem Janem Fingerlandem a Terezou Šternovou, analytičkou pražského Soft Targets Protection Institute (Institut pro ochranu měkkých cílů).
Moderátorkou diskuse bude ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Irena Kalhousová.

Diskuse je přístupná veřejnosti a bude streamovaná prostřednictvím České tiskové kanceláře on-line:
stream z vysílání

K osobní účasti nutná rezervace na: rezervace@bubny.org

logo praha


Projekt byl realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.


Foto Bára Lockefeer