2015

2015

Bubnování pro Bubny

2. září 2015

16. října 2015 se každoročně připomíná den prvního židovského transportu vypraveného z Prahy v roce 1941. Pravidelně se scházejí u bronzového reliéfu Helgy Hoškové u Parkhotelu přeživší a pozůstalí se svými rodinami. Tým Památníku ticha Bubny připravuje k tomuto termínu pro letošní rok významnou veřejnou událost, která se bude konat v prostoru nádraží Bubny, pod sochou Brána nenávratna. Bude určena každému, komu není lhostejné, že z Prahy zmizelo 50 000 jejích občanů určených k likvidaci, že deportacemi pražských židů a odsunem pražských Němců město ztratilo svou tradiční identitu... a hlavně, že vypravování transportů se odehrávalo za mlčenlivého přihlížení metropole nedaleko jejího centra. BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY bude setkáním pro všechny, kteří chtějí aktivně projevit svůj postoj k mlčící většině. Pro více informací sledujte náš web, Facebook a Twitter.

KLUBOVÁ NOC

18. ČERVNA 2015

Klubová noc United Islands of Prague

přilákala na nádraží Bubny stovku návštěvníků, kteří si poslechli příjemné hudební variace a zabloudili do haly na výstavu k projektu Památníku ticha.

 

Pro nepřízeň počasí se koncert přesunul na peron. Na několik hodin tak nádraží Bubny přerušilo své obvyklé ticho

a melodie ze všech koutů světa ukázaly, že svérázné prostředí s projíždějícími vlaky umí vytvořit neopakovatelnou atmosféru.

 

Posluchači, usazení na lavičkách z čekárny i na kolejích nefunkčních částí kolejiště, vychutnávali příjemnou klubovou náladu tohoto hudebního večera.

 

KLUBOVÁ NOC UNITED ISLANDS OF PRAGUE

Koncert doprovázel proměnu nádraží Bubny v PAMÁTNÍK TICHA.

TICHA, které provázelo válečné transporty českých občanů do neznáma.

TICHA přihlížející a mlčící většiny.

TICHA po odchodu tradiční identity města.

TICHA, které ustupuje před hlasem, tónem či zpěvem, hudbou pro Bubny.

 

Píseň, která provázela české židy po ghettech a lágrech, byla laskavou vzpomínkou na bezpečí malé země uprostřed meziválečného světa. ... Píseň jako poslední dotek svobody.

 

 

Přednáška a diskuse Cesta k PAMÁTNÍKU TICHA

15. června 2015 18:00 - 20:00

Záměrem proměny nádraží Bubny v moderní památník je vytvořit prostor pro veřejný dialog nejen o dědictví minulosti. Co naznačuje metafora „ŠOA V NÁS", přiblíží Pavel Štingl, zakladatel obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha o.p.s., která projekt realizuje. Další z řady veřejných prezentací vývoje památníku přiblíží architektonickou studii, stávající verzi scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA a také aktuální výstavní plán - sezonní projekty, jež by se měly začít naplňovat ještě před revitalizací objektu nádraží. Vstup volný.

Maiselova 15, Praha 1, třetí patro.

MÁME OTEVŘENO

1. 6. 2015

Děkujeme všem návštěvníkům kulturní akce MÁME OTEVŘENO.

Povzbudilo nás, že o proměnu nádraží Bubny v Památník ticha projevilo zájem téměř sto návštěvníků, jimž jsme mohli osobně představit celý záměr, ukázat první výstupy realizovaných projektů a zodpovědět řadu otázek. Velice cenné pro nás byly také názory obyvatel z okolí, kteří pamatují staré časy.

Další možnost navštívit naši prezentační výstavu v hale nádraží budete mít

 

18. června 2015,

 

kdy přímo pod sochou BRÁNA NENÁVRATNA

uvedeme koncert pořádaný v rámci Klubové noci United Islands of Prague.